Suuremahuliste haljasalade haljastamine

Püsirohumaade hooldamine

Väiksemahulised pinnastiku planeerimistööd

Kauba laadimine frontaallaaduriga

Tööstushoonete puhastamine

Veoteenus, kaup+ haagis kogumass kuni 5 tonni