Metsaru Oü pakub oma klientidele erinevaid metsamajandamist abistavaid teenustöid. Alustades tasuta nõustamisest ning lõpetades uuendusraiete ja soovi korral ka metsamaterjali ostuga.

Meie pakutavate võimalustega saate tutvuda alljärgnevalt.

 

Metsatööd:

 • metsaistutus
 • metsakultuuri hooldus
 • erinevad hooldus- ja uuendusraied

Maastikuhooldus:

 • valikraie
 • üksikpuude raie
 • võsalõikus
 • niitmistööd

 

Ostame:

 • Metsamaterjali (palk, peenpalk, paberipuu, küttepuu)
 • Kasvava metsa raieõigust

Korraldame:

 • Ostu/müügi tehingud
 • Muud metsandust puudutavad tööd ( nt. maaparandustööd)

 

Täpsem info: www.metsaru.ee või telefonil +372 58 097 401