Murati Puit OÜ

Metsa tuleb õigel ajal hooldada. Hiljaks jäänud hooldusraie on metsaomanikule tulevikus kahjum. Murati Puit OÜ teostab valgustusraieid, harvendusraieid, lageraieid ning kultuurihooldust ja metsa istutamist. Hooldusraietega parandame puistus  kasvavate puude toitaineid, valgust ja niiskust. Metsa istutamise ja hooldamisega tagame väärtusliku metsa ka tulevikus.

Murati Puit OÜ:

Ostab metsakinnistuid ja raieõigust

Tegeleb metsakinnistute haldamisega

 

 

Olen lõpetanud Luua metsanduskooli (2005-2009), omandanud bakalaureusekraadi Eesti Maaülikooli metsamajanduse erialal (2009-2012) ning omandamisel on magistrikraad Eesti Maaülikooli metsamajanduse erialal ( 2012-2014). Tänu pikaajalisele tegutsemisele metsanduse valdkonnas olen omandanud vajalikud teadmised ja oskused, et metsi õigesti ja jätkusuutlikult majandada.

 

Rivo Fomotškin

5657 7696