Ala-Rõuge külalistemaja pakub majutus ja toitlustus teenust.

Pakume sünnipäeva-ja peielaudu kuni 130 nele inimesele.

vaata rohkem infot  http://www.alarouge.ee/

 

Perenaine Laili.

Telefon: 7859236
Mobiil: 5226384