Teritame ja räsame kuni 60mm laiuseid linte. Lindid peavad olema puhastatud vaigust ja saepurust!

Teritame ka nn rauasae linte (tiheda hambaga).

Lisaks ka müüme saelinte. Lisainfo telefonil 5332 6006, www.saetehnika.ee