Metsamajandus

Murati Puit OÜ Metsa tuleb õigel ajal hooldada. Hiljaks jäänud hooldusraie on metsaomanikule tulevikus kahjum. Murati Puit OÜ teostab valgustusraieid, harvendusraieid, lageraieid ning kultuurihooldust ja metsa istutamist. Hooldusraietega parandame puistus  kasvavate puude toitaineid, valgust ja niiskust. Metsa istutamise ja hooldamisega tagame väärtusliku metsa ka tulevikus. Murati Puit OÜ: Ostab metsakinnistuid ja raieõigust Tegeleb metsakinnistute haldamisega   [...]