Tööd universaal laadur traktoriga

Suuremahuliste haljasalade haljastamine Püsirohumaade hooldamine Väiksemahulised pinnastiku planeerimistööd Kauba laadimine frontaallaaduriga Tööstushoonete puhastamine Veoteenus, kaup+ haagis kogumass kuni 5 tonni